Neurologische klachten kunnen heel divers van aard zijn. Wij richten ons op klachten waarbij er verstoring van functies in het zenuwstelsel zijn. Denk daarbij aan hersenschudding, whiplash gerelateerde klachten, duizeligheid en verschillende vormen van hoofdpijn.

Functionele neurologie

Als de klachten voortkomen uit verstoringen in het zenuwstelsel is het dan niet logisch om ook daadwerkelijk het functioneren van het zenuwstelsel in kaart te brengen? En om behandeling en training daar op te richten? Toch gebeurt dat nog lang niet altijd voor klachten als hersenschudding, whiplash geassocieerde klachten of duizeligheid. De functioneel neurologische benadering doet dit wel.

Informatie over klachten & behandelingen

Lees meer over behandeling van klachten zoals: